Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Knihovna Jana Mikuláše Dobromila Arbeitera (1794-1870)
Název práce v češtině: Knihovna Jana Mikuláše Dobromila Arbeitera (1794-1870)
Název v anglickém jazyce: The Library of Jan Mikuláš Dobromil Arbeiter (1794-1870)
Klíčová slova: Jan Dobromil Arbeiter (1794-1870), knihovny, měšťanské knihovny, Čechy, 19. století, české národní obrození, Kajetánské divadlo, Praha, Tábor, Jistebnice
Klíčová slova anglicky: Jan Dobromil Arbeiter (1794-1870), libraries, burgher library, Bohemia, 19th century, Czech National Revival, Kajetán theatre, Prague, Tábor, Jistebnice
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Richard Šípek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2010
Datum zadání: 12.11.2010
Datum a čas obhajoby: 16.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Alena Petruželková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je popsat historii, vývoj a aktuální stav knihovny českého vlastence, jistebnického rodáka a později pražského lékárníka a divadelního mecenáše Jana Mikuláše Dobromila Arbeitera (1794-1870) na pozadí jeho životních osudů a na základě tehdejší kulturní, politické a společenské situace v českých zemích.
Předběžná osnova práce:
1. Osobnost Jana Mikuláše Dobromila Arbeitera
2. Kulturní, politické a společenské podmínky v 19. stol. v českých zemích s důrazem na knižní kulturu
3. Vznik a vývoj knihovny J. M. D. Arbeitera
4. Rozbor knihovny
5. Současný stav knihovny
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
1. Památník měšťanské školy v Jistebnici (1893-1923). V Jistebnici : [s. n.], 1923. 26 s.
2. ZENKL, František Dušan. Slavnostní spis na paměť třicetiletého trvání realného gymnasia v Táboře 1862-1892, V Táboře : Petr Frank, 1892. 145 s.
3. VONDRÁČEK, Jan. Přehledné dějiny českého divadla. Část II.: Od nastoupení spoluvlády Stěpánkovy r. 1824 do r. 1846. Praha : F. Svoboda, 1926. 334 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK