Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnávací analýza WebArchivu Národní knihovny ČR se zahraničními projekty
Název práce v češtině: Srovnávací analýza WebArchivu Národní knihovny ČR se zahraničními projekty
Název v anglickém jazyce: Comparative Analysis of WebArchiv of the National Library of the Czech Republic and Foreign Projects
Klíčová slova: archivace dokumentů, archivace webu, archivace elektronických zdrojů, digitální archivy, internetové zdroje, kritéria výběru, sklízení, mezinárodní programy a projekty, WebArchiv, Pandora, UK Web Archive
Klíčová slova anglicky: records retention, web archiving, archiving of electronic resources, digital archives, internet resources, selection criteria, harvesting, international programs and projects, WebArchiv, Pandora, UK Web Archive
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2010
Datum zadání: 12.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 17.09.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Eva Bratková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je popsat a zhodnotit současný stav WebArchivu a porovnat ho s vybranými zahraničními webovými archivy.
V rámci přípravy:
- Stručně charakterizujte problematiku archivace webových stránek.
- Zjistěte legislativní aspekty archivace u nás a v zemích vybraných archivů a řešení jejich nedostatků.
- Zjistěte formou průzkumu stránek webových archivů a komunikací s archivy jejich historii, používané strategie sklízení, možnosti výběru archivovaných stránek a statistické údaje.
- Zjistěte technický aspekt archivace ve vybraných archivech.
- Porovnejte webové stránky vybraných archivů se stránkami WebArchivu podle způsobu vyhledávání a praktičnosti pro uživatele.
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
1.CELBOVÁ, Ludmila, et al. Archivace webu. Praha : Národní knihovna České republiky, 2008. 45 s. ISBN-978-80-7050-562-5.
2.PANDORA : Australia's Web Archive [online]. Canberra : National Library of Australia, [1996] [cit. 2010-10-16]. Dostupný z WWW: http://pandora.nla.gov.au/.
3.WebArchiv - archiv českého webu [online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 1994 [cit. 2010-10-16]. Dostupný z WWW: http://www.webarchiv.cz/.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK