Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozšíření a ekologie raka kamenáče a raka říčního v povodí Zákolanského potoka
Název práce v češtině: Rozšíření a ekologie raka kamenáče a raka říčního v povodí Zákolanského potoka
Název v anglickém jazyce: Distribution and Ecology of the Stone Crayfish and Noble Crayfish
in the Drainage Area of the Zákolanský stream
Klíčová slova: Rak kamenáč (Austropotamobius torrentium), Rak říční (Astacus astacus), Rak bahenní (Astacus leptodactylus), Rak pruhovaný (Orconectes limosus), Rak signální (Pacifastacus leniusulu), račí mor, Zákolanský potok
Klíčová slova anglicky: Stone Crayfish (Austropotamobius torrentium), Noble Crayfish (Astacus astacus), Narrow-clawed Crayfish (Astacus leptodactylus), Spiny-cheek Crayfish (Orconectes limosus), Signal Crayfish (Pacifastacus leniusculus), crayfish plague, Zákolanský stream
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2010
Datum zadání: 12.11.2010
Datum a čas obhajoby: 17.01.2011 10:00
Místo konání obhajoby: PedF Uk Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:24.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK