Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Friedl Dicker - Brandeisová - didaktické odkazy
Název práce v češtině: Friedl Dicker - Brandeisová - didaktické odkazy
Název v anglickém jazyce: Friedl Dicker - Brandeis - didaktic links
Klíčová slova: Friedl Dicker - Brandeisová, Johannes Itten, přípravný kurz, Terezín, vzpomínky, volná tvorba, studie, diktát
Klíčová slova anglicky: Friedl Dicker - Brandeis, Johannes Itten, a preparatory course, Terezin, memories, free art, study, dictation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. ak. mal. Ivan Špirk
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2010
Datum zadání: 12.11.2010
Datum a čas obhajoby: 03.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: UK PedF - KVV
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V teoretické části diplomové práce prostudujte a zpracujte učitelskou pozůstalost F. Dicker-Brandeis v souvislostech předválečných studií umělkyně, žákyně J. Ittena v Bauhausu a aplikace jejích zkušeností z této školy v její budoucí učitelské praxi.
Prostudujte osudové poslání malířky a učitelky ve válečném Terezíně a proslulé soubory Terezínských kreseb dětí, které jí byly inspirovány a iniciovány. Vytvořte studii dokumentující a shrnující metodiku její učitelské práce a zařaďte její učitelské postupy do kontextu předválečné a současné výtvarné didaktiky.
V didaktické části zpracujte a přetvořte nejsilnější a nejinspirativnější oddíly teoretických zkoumání do metodických řad a projektů pro výuku na ZŠ.
Ve výtvarné části diplomové práce vytvořte fotografický cyklus z prostředí dětí ve výchovném, nebo diagnostickém ústavu, který bude hledat relevantní obsahové kontexty s teoretickou částí diplomové práce.
Rozsah textu(NS): 60 stran + dokumentace a přílohy
Rozsah výtvarných prací: 20 fotografií většího formátu + fotografická obrazová dokumentace
Seznam odborné literatury
EINONOVÁ, D.: Naše dítě ? Rozvoj tvořivosti. Fragment, Praha 2002. ISBN: 978-80-253-0534-8.
FRANKOVÁ, A.: Dětské kresby z koncentračního tábora Terezín. Státní židovské muzeum v Praze, Praha 1979.
HEUBERGER, G.: Vom Bauhaus nach Terezín. Jüdisches Museum der Stadt Frankfurt am Main, Frankfurt am Main 1991. ISBN 3-9802125-0-5.
ITTEN, J.: Design and Form: The Basic Course at the Bauhaus and Later. Thames and Hudson, London 1983. ISBN 0-500-27067-8.
KLEE, P.: Vzpomínky, deníky a eseje. Argo vitae, Praha 2000. ISBN 80-901964-9-7.
MAKAROVA, E.: Friedl Dicker ? Brandeis, Život pro umění a ponaučení. Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov 2000. ISBN ? 3-85498-032-9.
PAŘÍK, A.: FriedlDicker ? Brandeis 1898 ? 1944. Státní židovské muzeum v Praze. Praha 1959.
PIAGET, J., INHELDOVÁ, B.: Psychologie dítěte. SPN, Praha 1970.
RALEIGH, H. P.: Johannes Itten and the Back grand of Modern Art Educetion. Art Journal, Spring 1968. http://www.jstor.org/stable/775089?seq=5
UŽDIL, J., ZHOŘ,I.: Výtvarné umění ve výchově dítěte. SPN, Praha 1964.
WEIL, J.: Dětské kresby na zastávce k smrti, Terezín 1942 ? 1944. Státní židovské muzeum v Praze. Praha 1959.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK