Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza vlivu podprahových signálů a efektu primingu na zpracování informací
Název práce v češtině: Analýza vlivu podprahových signálů a efektu primingu na zpracování informací
Název v anglickém jazyce: Analysis of the impact of subliminal signals and priming effect in information processing
Klíčová slova: podprahové vnímání, signály, podprahová reklama, priming, přenos informací, zpracování informací
Klíčová slova anglicky: subliminal perception, signals, subliminal advertising, priming, information transfer, information processing
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ľudmila Fonferová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2010
Datum zadání: 12.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.08.2011
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Ing. Jan Čadil, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V úvodní části bude teoreticky definován proces a kognitivní stadia zpracování informací, recepce zpráv, podprahové vnímání jako součást příjmu zpráv, priming a jeho vliv na vnímání sociálních informací. V další části práce bude zpracován přehled studií této problematiky, provedených experimentů a jejich závěrů a analýza vlivu těchto jevů na proces zpracovávání informací a jejich možného dopadu na naše chování.
Předběžná osnova:
Úvod
1. Definice podprahových signálů, historie výzkumu a experimenty
2. Definice primingu, historie výzkumu a experimenty
3. Jaký druh informací se přenáší podprahovými signály a příklady
4. Příklady využití podprahových signálů v reklamě a médiích
5. Vliv podprahových signálů na naše rozhodování a chování
Závěr
Bakalářská práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK