Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vyhledávač spojení s využitím pěších přechodů
Název práce v češtině: Vyhledávač spojení s využitím pěších přechodů
Název v anglickém jazyce: Public transport route searching using moves afoot
Klíčová slova: vyhledávání spojení, pěší přesuny, hromadná doprava, navigace
Klíčová slova anglicky: route searching, moves afoot, public transport, navigation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Babilon
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2010
Datum zadání: 12.11.2010
Datum a čas obhajoby: 20.06.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2011
Oponenti: Mgr. Jan Foniok, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Současné vyhledávače, ať už autobusové, vlakové, MHD, či jiné (např. IDOS) zpravidla dovolují přestupy
v rámci zastávky nebo stanice a pouze pro některé typické přesuny dovolují přechod pěšky nebo pomocí MHD. Takové vyhledávače nenajdou výhodné spojení, pokud je potřeba použít přesun, který nemají v databázi.

Cílem práce je prozkoumat, navrhnout a implementovat algoritmy, které odstraňují zmíněný nedostatek,
tj. při vyhledávání spojení umožňují pěší přesuny bez omezení, pouze na základě mapy cest a chodníků.
Student se zejména zaměří na aplikaci pro hledání spojení po městě pomocí MHD. Součástí práce bude i mapové rozhraní znázorňující nalezené spojení.
Seznam odborné literatury
O. Moriš: Route-Planning in Huge Graphs, Bacelor Thesis, FI MU Brno, 2008
P. E. Hart, N. J. Nilsson, B. Raphael: A formal basis for the heuristic determination of minimum
cost paths in graphs, IEEE Trans. Syst. Sci. and Cybernetics, SSC-4(2):100-107, 1968
L. Kučera: Kombinatorické algoritmy, SNTL Praha, 1989
R. Diestel: Graph Theory, Springer-Verlag, 2000
J. Nešetřil: Teorie grafů, SNTL Praha, 1979
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK