Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza možností automatizace knihovních procesů v knihovně Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR, v.v.i.
Název práce v češtině: Analýza možností automatizace knihovních procesů v knihovně Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR, v.v.i.
Název v anglickém jazyce: Analysis of the possibility of automation of library processes in library of the Institute of Thermomechanics at the Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i.
Klíčová slova: Automatizace; automatizované knihovní systémy; digitalizace; institucionální repozitáře; Akademie věd České republiky; šedá literatura; výzkumné zprávy; akademické knihovny.
Klíčová slova anglicky: Automation; library management systems; digitization; institutional repositories; The Academy of Science of the Czech Republic; grey literature; research reports; academic libraries.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Anna Stöcklová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2010
Datum zadání: 12.11.2010
Datum a čas obhajoby: 22.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Dekompozice systému knihovny
3. Průzkum informačních potřeb uživatelů
4. Klíčové procesy pro automatizaci
5. Zadávací parametry pro software
6. Závěr
Seznam odborné literatury
1. ANNA, Stöcklová. Dekompozice knihovnického systému [online]. Praha : Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze , 2008 [cit. 2010-04-15]. Dostupné z WWW: <http://texty.jinonice.cuni.cz/studijni-texty/stocklova-anna/stocklova_03.pdf/view>.
2. STÖCKLOVÁ, Anna Informační potřeby vědeckých pracovníků a služby knihovny. In Knihovny současnosti 2009 : sborník ze 17. konference, konané ve dnech 23.-25. června 2009 v Seči u Chrudimi. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2009 [cit. 2010-04-15]. Dostupné z WWW: <http://www.sdruk.cz/sec/2009/sbornik/2009-0-031.pdf>.
3. Core technology competencies for librarians and library staff : a LITA guide . Ed. by Susan M. for the Library and Information Technology Association. New York : Neal-Schuman, c2009. xv, 248 s. ISBN 978-1-55570-660-9.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK