Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Puertos Francos na Kanárských ostrovech
Název práce v češtině: Puertos Francos na Kanárských ostrovech
Název v anglickém jazyce: Puertos Francos on Canary Islands
Klíčová slova: Kanárské ostrovy, historie, ekonomika, 19. století
Klíčová slova anglicky: Canary Islands, history, economy, 19th century
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Vedoucí / školitel: prof. Markéta Křížová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2010
Datum zadání: 12.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.02.2013
Datum a čas obhajoby: 30.01.2013 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Simona Binková, CSc.
 
 
 
Konzultanti: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Zásady pro vypracování
Období kolonizace zámořských území, především amerického kontinentu, bylo zároveň dobou vytváření prvního globalizovaného hospodářského systému, vtahujícího do sebe ekonomické a intelektuální kapacity mnoha evropských i mimoevropských regionů. Jeho ztělesněním se v 16.- 18. století stal tzv. trojúhelníkový obchod, podnícený především plantážním hospodařením v Novém světě a obchodem s africkými otroky. V rámci tohoto obchodu měly klíčové místo Kanárské ostrovy, poslední výspa Evropy v Atlantiku. Kanárské ostrovy byly v tomto systému v paradoxním postavení, zároveň na jeho okraji i v jeho samém středu. Jakkoli v období raného novověku bylo jejich zapojení vnímáno dobovými komentátory jako velmi důležité, současná historiografie tomuto regionu nevěnuje výraznější pozornost.
Diplomantka se zaměří na posouzení role Kanárských ostrovů v trojúhelníkovém obchodu a na dopady tohoto zapojení na hospodářství a kulturu samotných ostrovů i na jejich měnící se postavení v rámci španělského koloniálního systému. Vycházet bude ze sekundární literatury i z vydaných edic dobových dokumentů; využije přitom pobytu na Universidad de La Laguna (Tenerife) v rámci programu Erasmus.
Seznam odborné literatury
? Smith, A.: Pojednání o podstatě a původu bohatství národů.
? United Nations: Trade Relations between Latin America and Europe
? Torres Santana, Elisa: Historia del Atlántico :el comercio de La Palma con el Caribe, 1600-1650 : relaciones de interdependencia e intercambio
? Hugh Thomas: The slave trade : the history of the Atlantic slave trade, 1440-1870
? José Maria de La Peňa Y De La Oámara: A List of Spanish Residencias In the Archives of the Indies 1516-1775 : Administrative judicial reviewe of colonial officials in the American Indios, Philippine and Canary Islands
? Lobo Cabrera, Manuel: El comercio canario europeo bajo Felipe II
? Morales Lezcano, Victor: Relaciones mercantiles entre Inglaterra y los Archipiélagos del Atlántico Ibérico : su estructura y su historia (1503-1783)
? Martínez Shaw, Carlos; Oliva Melgar, José María: El sistema atlántico espa?ol : (siglos XVII-XIX)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK