Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evaluace a autoevaluace gymnázia
Název práce v češtině: Evaluace a autoevaluace gymnázia
Název v anglickém jazyce: Evaluation and autoevaluation of secondary school
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.09.2010
Datum zadání: 12.09.2010
Datum a čas obhajoby: 12.11.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.09.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:12.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 12.11.2010
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK