Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Study of links between biogenic VOC emissions and concentration of tropospheric ozone
Název práce v češtině: Studium vazeb mezi biogenními emisemi VOC a koncentracemi přízemního ozonu
Název v anglickém jazyce: Study of links between biogenic VOC emissions
and concentration of tropospheric ozone
Klíčová slova: těkavé organické látky, emise, biogenní, atropogenní, model, přízemní ozon
Klíčová slova anglicky: volatile organic compounds, emission, biogenic, athropogenic, model, surface ozone
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2010
Datum zadání: 12.11.2010
Datum a čas obhajoby: 29.11.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.11.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:12.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 29.11.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK