Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Search for an Axion in OSQAR Experiment at CERN
Název práce v češtině: Search for an Axion in OSQAR Experiment at CERN
Název v anglickém jazyce: Search for an Axion in OSQAR Experiment at CERN
Klíčová slova: axion, supravodivý dipól, laserové světlo
Klíčová slova anglicky: axion, superconducting dipole, laser light
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Miroslav Finger, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2010
Datum zadání: 25.02.2011
Datum a čas obhajoby: 23.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2011
Oponenti: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Ivan Procházka, CSc.
Zásady pro vypracování
1) Getting acquainted with the goals of OSQAR experiment
2) Getting acquainted with the possibilities of the interactions of high magnetic fields with laser beams in two distinct experiments: (a) the photon regeneration effect which is looked for as a light shining through the wall; (b) ultra-fine magnetic birefringence of the vacuum.
3) Setting up the photon regeneration experiment using the Large Hadron Collider (LHC) superconducting dipole magnets with CERN low temperature test infrastructure and high power lasers.
4) Evaluation of preparatory phases of the experiments.
Seznam odborné literatury
1) R. D. Peccei, H. R. Quinn (1977). "CP Conservation in the Presence of Pseudoparticles". Physical Review Letters 38: 1440. doi:10.1103/PhysRevLett.38.1440.
2) Wilczek, Frank (1978). "Problem of Strong P and T Invariance in the Presence of Instantons". Physical Review Letters 40 (5): 279?282. doi:10.1103/PhysRevLett.40.279.
3) P. Pugnat et al., ?OSQAR Proposal?, CERN-SPSC-2006-035, SPSC-P-331, 9 November 2006 http://doc.cern.ch//archive/electronic/cern/preprints/spsc/public/spsc-2006-035.pdf http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=10912
4) Results from the OSQAR photon-regeneration experiment: No light shining through a wall (OSQAR Collaboration) arXiv:0712.3362.- 2008 - 4 p. - Published in : Phys. Rev. D 78 (2008) 092003
Předběžná náplň práce
1) The OSQAR experiment at CERN
2) The photon regeneration experiment : preparatory phases, experimental runs and results.
- Principle of the Photon Regeneration experiment
- OSQAR boundaries & constraints
- Cryogenics
- Lasers and laser cavities
- CCD camera
3) Experimental runs
4) Results and analysis
5) Perspectives
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1) The OSQAR experiment at CERN
2) The photon regeneration experiment : preparatory phases, experimental runs and results.
- Principle of the Photon Regeneration experiment
- OSQAR boundaries & constraints
- Cryogenics
- Lasers and laser cavities
- CCD camera
3) Experimental runs
4) Results and analysis
5) Perspectives
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK