Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role multimédií ve výuce (anorganické) chemie
Název práce v češtině: Role multimédií ve výuce (anorganické) chemie
Název v anglickém jazyce: The role of multimedia in chemistry education
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.10.2015
Datum zadání: 17.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:01.09.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2016
Oponenti: RNDr. Eva Stratilová Urválková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK