Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývojové a běhové prostředí pro logické hry
Název práce v češtině: Vývojové a běhové prostředí pro logické hry
Název v anglickém jazyce: Development and Run-time Environment for Logic Games
Klíčová slova: The Incredible Machine, logická hra, editor, signály
Klíčová slova anglicky: The Incredible Machine, logic game, editor, signals
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2010
Datum zadání: 11.11.2010
Datum a čas obhajoby: 02.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:02.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2013
Oponenti: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Obsahem práce je implementace počítačové hry ve stylu The Incredible Machine - logická hra, kde je úkolem hráče zkombinovat různé dostupné objekty (přístroje, vypínače, elektrické vodiče, lana, apod.) k dosažení cílového stavu herní úrovně. Hlavním cílem práce je rozšířit tento koncept tak, aby hra byla maximálně modulární - tj. aby byla hráči dána možnost definovat nejen vlastní herní úrovně, ale i vlastní sadu objektů (přístrojů) včetně jejich chování v herním světě. Nedílnou součástí práce bude editor herních úrovní a objektů, který by měl hlavně poskytovat možnost programování herního světa formou vhodnou pro laické uživatele (kteří mají minimální nebo žádné zkušenosti s programováním).
Seznam odborné literatury
(1) Adam Nathan: WPF 4 Unleashed, Sams, 2010
(2) Pavan Podila, Kevin Hoffman: WPF Control Development Unleashed - Building Advanced User Experiences, Sams, 2009
(3) Grant Palmer, Physics for Game Programmers, APRESS, 2005
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK