Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody
Název práce v češtině: Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody
Název v anglickém jazyce: Alternatives to unconditional imprisonment
Klíčová slova: trestní právo, alternativní tresty, odklony
Klíčová slova anglicky: penal law, alternative punishments, diversions
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2010
Datum zadání: 11.11.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.09.2012
Datum a čas obhajoby: 28.06.2012 11:30
Místo konání obhajoby: PF UK, míst. č. 342
Datum odevzdání elektronické podoby:28.03.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:29.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2012
Oponenti: JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK