Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika trestu odnětí svobody na doživotí
Název práce v češtině: Problematika trestu odnětí svobody na doživotí
Název v anglickém jazyce: The issue of life imprisonment
Klíčová slova: trestní právo; trest odnětí svobody na doživotí
Klíčová slova anglicky: criminal law; life imprisonment
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2010
Datum zadání: 11.11.2010
Datum a čas obhajoby: 27.04.2011 12:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:27.02.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:02.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 27.04.2011
Oponenti: doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této diplomové práce je přinést pokud možno ucelený přehled různých aspektů týkajících se složité problematiky trestu odnětí svobody na doživotí. Tento trest je v současné podobě českého právního řádu trestem nejpřísnějším a je ukládán pouze za ty nejzávažnější trestné činy. Často se o tomto trestu hovoří jako o plnohodnotné alternativě k trestu smrti, který byl na našem území zrušen již v roce 1990. Jedním z dílčích cílů mé práce je tedy i zjištění, zda tomu tak ve skutečnosti je. Zda je doživotní uvěznění vhodným a postačujícím trestem pro zločince, kteří páchají ty nejhorší druhy trestné činnosti. Samozřejmě by nebylo postačující tuto rozsáhlou problematiku hodnotit pouze z hlediska právního. Právě z tohoto důvodu práce obsahuje i některé související aspekty sociologické, psychologické, morální či ekonomické.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of my thesis is to analyze the issue of life imprisonment. This punishment is in the recently legal order of the Czech Republic the strictest punishment, which is imposed only for the most serious crimes. It is the punishment, which replaced the death penalty in many countries of the world. The goal of my research is to find the answer to question, if the life imprisonment is a convenient punishment for the worst cases of enormity. My thesis deals not only with the law aspects of this problem, but also discusses the sociological, psychological, moral and economical implications too.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK