Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Specifika vzdělávání národnostních menšin ze států bývalého Sovětského svazu v ČR
Název práce v češtině: Specifika vzdělávání národnostních menšin ze států bývalého Sovětského svazu v ČR
Název v anglickém jazyce: Specifics of the education of ethnic minorities form the former Soviet Union in the Czech Republic.
Klíčová slova: bydlení, cizinec, jazykový kurz, kulturní rozdíly, národnostní menšiny, nostrifikace, přijímací zkoušky, přípravné kurzy, státy bývalého Sovětského svazu, trvalý pobyt, vizum, vysoká škola, vzdělání, zákon
Klíčová slova anglicky: living, foreigner, language courses, cultural differences, national minority, nostrification, entrance exams, preparatory course, former Soviet union, permanent residence, visa, university, education, law
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.11.2010
Datum zadání: 19.11.2012
Datum a čas obhajoby: 15.01.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2012
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK