Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řízení o udělení mezinárodní ochrany
Název práce v češtině: Řízení o udělení mezinárodní ochrany
Název v anglickém jazyce: Proceedings for the granting of international protection
Klíčová slova: azyl, Ženevská úmluva, zákon o azylu,definice uprchlíka, odůvodněný strach z pronásledování, doplňková ochrana, Odbor azylové a migrační politiky, prohlášení o azylu, žádost o udělení azylu, zjevně nedůvodná žádost
Klíčová slova anglicky: asylum, Geneva Convention, Asylum Act, refugee definition , well-found fear of persecution, additional protection, Department for Asylum and Migration, declaration of an intention to apply for asylum, application for granting asylum,
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2010
Datum zadání: 11.11.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.11.2011
Datum a čas obhajoby: 16.11.2011 12:00
Místo konání obhajoby: 105
Datum odevzdání elektronické podoby:19.10.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:20.10.2011
Datum proběhlé obhajoby: 16.11.2011
Oponenti: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá řízením o udělení mezinárodní ochrany v České republice. Nejvíce prostoru je věnováno charakteristice a průběhu řízení o mezinárodní ochraně před správním orgánem. Práce se v omezené míře věnuje také hmotněprávní stránce věci a vymezuje základní pojmy a instituty uprchlického a azylového práva. Vymezuje obsah pojmu mezinárodní ochrana a charakterizuje jednotlivé typy mezinárodní ochrany v České republice. V práci je rovněž popsán vliv evropského a mezinárodního práva na povahu českého azylového práva.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with procedure of asylum and additional protection granting in the Czech Republic. The thesis focuses on characteristic features of the process; primarily the proceeding the application of protection and asylum granting by official authorities. To a certain extent, the thesis copes with substantive law; it defines terms of refugee and asylum law. It enumerates and characterizes the mentioned terms in connection with the process of the asylum and protection granting in the Czech Republic. Impact of the European Union law on the Czech internal law is also discussed.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK