Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktuální problematika nájmu bytu
Název práce v češtině: Aktuální problematika nájmu bytu
Název v anglickém jazyce: Current issue of apartment lease
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.05.2004
Datum zadání: 11.05.2004
Datum a čas obhajoby: 11.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.02.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:16.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2007
Oponenti: doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK