Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Faktory změny postojů k ekologickým tématům jako východisko pro ekologickou výchovu
Název práce v češtině: Faktory změny postojů k ekologickým tématům jako východisko pro ekologickou výchovu
Název v anglickém jazyce: Factors in attitude changes: base for environmental education
Klíčová slova: ekologická (environmentální) výchova a osvěta, ekocentrum, postoje, faktory změny postojů, praktický užitek postoje, míra znalostí o objektu postoje, strategie působení na změnu postojů, argumenty proti změně postoje
Klíčová slova anglicky: environmental education and enlightenment, environmental education centre, attitudes, factors in attitude change, practical benefit of the attitude, knowledge about the attitude object, attitude change strategy, arguments against attitude change
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2010
Datum zadání: 10.11.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.04.2014
Datum a čas obhajoby: 26.05.2014 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:14.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK