Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Okamžité zrušení pracovního poměru
Název práce v češtině: Okamžité zrušení pracovního poměru
Název v anglickém jazyce: Instant termination of employment
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2010
Datum zadání: 10.11.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2011
Datum a čas obhajoby: 27.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2011
Oponenti: prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK