Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Možnosti osamostatňování a reintegrace klientů dlouhodobého azylového ubytování pro osoby bez přístřeší - se zaměřením na hlavní město Prahu
Název práce v češtině: Možnosti osamostatňování a reintegrace klientů dlouhodobého azylového ubytování
pro osoby bez přístřeší - se zaměřením na hlavní město Prahu
Název v anglickém jazyce: Possibilities of Independence and Reintegration of Clients Using Long-term Transitional Housing for Homeless People – Focusing on Prague
Klíčová slova: bezdomovectví, lidé bez domova, prevence bezdomovectví, reintegrace, podporované bydlení, sociální dávky na bydlení, dostupné bydlení, diskriminace na trhu s bydlením
Klíčová slova anglicky: Homelessness, homeless people, prevention of homelessness, reintegration, supported (social) housing, social benefits for housing, affordable housing, discrimination in the housing market
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2010
Datum zadání: 10.11.2010
Datum a čas obhajoby: 19.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:08.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Ivana Davidová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK