Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Vliv kognitivně behaviorální terapie na vybrané psychologické aspekty nadváhy a obezity u klientů kurzů STOB
Název práce v češtině: Vliv kognitivně behaviorální terapie na vybrané psychologické aspekty
nadváhy a obezity u klientů kurzů STOB
Název v anglickém jazyce: Effect of Cognitive-Behavioral Therapy on Selected Psychological Aspects
of Overweight and Obesity in Clients of STOB Courses
Klíčová slova: KBT, nadváha, obezita
Klíčová slova anglicky: CBT, Overweight, Obesity
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Richterová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2010
Datum zadání: 10.11.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.05.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Markéta Habermannová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK