Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Graph labeling
Název práce v češtině: Značkování grafů
Název v anglickém jazyce: Graph labeling
Klíčová slova: teorie grafů, komprese, univerzální struktury
Klíčová slova anglicky: graph theory, compression, universal structures
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2010
Datum zadání: 10.11.2010
Datum a čas obhajoby: 07.09.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2011
Oponenti: RNDr. Tomáš Balyo, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem studenta je seznámit se s technikami reprezentace grafů pomocí značkování vrcholů (vertex labeling) a se souvislostmi mezi značkováním a univerzálními grafy. Práce by měla obsahovat přehled známých technik pro jednotlivé třídy grafů a případně se pokusit o jejich vylepšení nebo zobecnění.
Seznam odborné literatury
C. Gavoille, A. Labourel: Shorter Implicit Representation for Planar Graphs and Bounded Treewidth Graphs.

M. Thorup: Compact Oracles for Reachability and Approximate Distances in Planar Digraphs.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK