Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Image Segmentation
Název práce v češtině: Image Segmentation
Název v anglickém jazyce: Image Segmentation
Klíčová slova: segmentace obrazu, textura, benchmark
Klíčová slova anglicky: image segmentation, texture, benchmark
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.09.2010
Datum zadání: 30.09.2010
Datum a čas obhajoby: 23.11.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.09.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:30.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 23.11.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK