Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Virus Epsteina a Barrové
Název práce v češtině: Virus Epsteina a Barrové
Název v anglickém jazyce: Epstein - Barr Virus
Klíčová slova: Virus Epsteina a Barrová, infekční mononukleóza, herpetické viry, primoinfekce, vakcinace
Klíčová slova anglicky: Epstein-Barr virus, infectious mononucleosis, herpes viruses, primery infection, vaccination
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2010
Datum zadání: 28.03.2011
Datum a čas obhajoby: 30.05.2011 08:00
Místo konání obhajoby: PedF UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK