Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Current Geopolitical Representations in Slovakia and Hungary: Comparative Case Study
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: The Current Geopolitical Representations in Slovakia and Hungary:
Comparative Case Study
Klíčová slova: Slovakia, Hungary, geopolitcs, boundary, relations, identity
Klíčová slova anglicky: Slovakia, Hungary, geopolitcs, boundary, relations, identity
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Just, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2010
Datum zadání: 09.11.2010
Datum a čas obhajoby: 20.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2011
Oponenti: PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK