Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Polarizace vakua v Coulombickém poli
Název práce v češtině: Polarizace vakua v Coulombickém poli
Název v anglickém jazyce: Vacuum polarization in Coulomb field
Klíčová slova: Radiační korekce, polarizace vakua, narušení parity, cirkulární dichroismus
Klíčová slova anglicky: Radiative corrections, vacuum polarization, parity violation, circular dichroism
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jaroslav Zamastil, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.02.2011
Datum zadání: 08.02.2011
Datum a čas obhajoby: 28.05.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:12.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2013
Oponenti: prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student prostuduje odbornou literaturu, zejména odvození efektu polarizace vakua [1].
Poté se pokusí vyřešit rovnice pro transformační funkci odvozené v [2] pro případ Coulombova
potenciálu za pomoci Hamilton-Jacobiho metody [5,6].
Dále student určí měřitelný posun spektrálních čar vodíkového atomu v důsledku tohoto efektu
a porovná výsledek s ostatními výsledky v literatuře [3,4].
Seznam odborné literatury
[1] J. J. Sakurai, Advanced Quantum Mechanics, Addison-Wesley, Reading, (1967)
[2] J. Schwinger, Phys. Rev. 82, 664 (1951)
[3] G. Soff and P. J. Mohr, Phys. Rev. A 38, 5066 (1988)
[4] E. Borie and G. A. Rinker, Rev. Mod. Phys. 54, 67 (1982)
[5] L. D. Landau and E. M. Lifshitz, Mechanics, Elsevier Butterworth-Heineman, (1976)
[6] L. D. Landau and E. M. Lifshitz, Classical Theory of Fields, Elsevier Butterworth-Heineman, (1975)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK