Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Euthanasie a její právní úprava
Název práce v češtině: Euthanasie a její právní úprava
Název v anglickém jazyce: Euthanasia and its legislation
Klíčová slova: euthanasie, asistovaná sebevražda, trestní právo
Klíčová slova anglicky: euthanasia, assisted suicide, penal law
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Centrum zdravotnického práva (22-CZP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.11.2010
Datum zadání: 19.12.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.01.2012
Datum a čas obhajoby: 31.01.2012 11:00
Místo konání obhajoby: PF UK Praha, místnost č. 203
Datum odevzdání elektronické podoby:19.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2012
Oponenti: doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Budu se snažit o nejvíce vyčerpávající definici pojmu euthanasie a o náhlednutí do její historie. Dalším krokem pak bude rozbor právních úprav v Beneluxu a právní úpravy v České republice, což by mělo vyústit v úvahu, jestli a případně jak u nás euthanasii právně upravit.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
I'll try to define euthanasia in the most comprehensive way and then I'll try to describe its history. As the next step I'll analyze its legislation in Benelux and Czech republic. Those should result in the reasoning, if the legislation in our country is reasonable and, if it is, which way of legislation would be the best one.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK