Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Využití radiofrekvenční ablace v léčbě inoperabilních jaterních tumorů
Název práce v češtině: Využití radiofrekvenční ablace v léčbě inoperabilních jaterních tumorů
Název v anglickém jazyce: Radiofrequency ablation in the treatment for inoperable tumours of the liver
Klíčová slova: tumor jater radiofrekvenční ablace
Klíčová slova anglicky: tumours of the liver Radiofrequency ablation
Akademický rok vypsání: 2001/2002
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika chirurgická (14-400)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2001
Datum zadání: 01.09.2001
Datum a čas obhajoby: 28.02.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 28.02.2006
Oponenti: doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.
  prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK