Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Myth of the Analogia Entis: Karl Barth´s Doctrine of Secular Misery in Weimar Context.
Název práce v češtině: Mýtus anlogia entis:
Barthova doktrína „sekulární mizérie“ v kontextu Výmarské republiky
Název v anglickém jazyce: The Myth of the Analogia Entis: Karl Barth´s Doctrine of Secular Misery
in Weimar Context.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra systematické teologie (27-SYST)
Vedoucí / školitel: doc. Dr. Petr Macek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2006
Datum zadání: 08.11.2006
Datum a čas obhajoby: 30.11.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 30.11.2010
Oponenti: Prof. Dr. Alasdair Heron
  Dr. Kay Warren
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK