Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Approach of the Czech Republic to Developing Countries (Analysis using CDI index)
Název práce v češtině: Přístup České republiky k rozvojovým zemím (rozbor na základě CDI indexu)
Název v anglickém jazyce: Approach of the Czech Republic to Developing Countries (Analysis using CDI index)
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2010
Datum zadání: 04.03.2011
Datum a čas obhajoby: 14.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2011
Oponenti: Mgr. Doina Todica
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK