Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
A narrative and thematic analysis of selected stories of Edgar Allan Poe
Název práce v češtině: Narativní a tematická analýza vybraných povídek Edgara Allana Poea
Název v anglickém jazyce: A narrative and thematic analysis of selected stories of Edgar Allan Poe
Klíčová slova: Edgar Allan Poe povídka horor satira naratologie styl
Klíčová slova anglicky: Edgar Allan Poe tale horror satire narratology style
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2010
Datum zadání: 30.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.01.2012
Datum a čas obhajoby: 07.02.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.01.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:11.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Pavla Veselá, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
This thesis is concerned with a detailed analysis of selected tales of Edgar Allan Poe on the basis of his employment of the narrator, the repeated elements Poe uses, and his dramatic style. In nearly all his stories, Poe creates an atmosphere of horror dependent on the crumbling identity of his subjects, who discover the dark side of their personalities in a confrontation with the supernatural. No less important is his connection to the subversive powers of humor, which he uses either in the character of a grotesque or in his satirical parodies of the contemporary bizarreries. In the introduction, we are concerned with an elucidation of the key concepts of Poe’s story-writing theories. The following chapters are divided according to the narrators and stylistic aspects alike, and provide a detailed survey of the seminal characteristics of Poe’s story telling.

Tato práce se zabývá podrobnou analýzou vybraných povídek Edgara Allana Poea na základě jeho práce s vypravěčem, opakujících se elementů, kterých Poe využívá, a jeho dramatického stylu. Téměř ve všech svých povídkách Poe vytváří atmosféru hororu závisející na rozpadající se identitě jeho subjektů, jenž ve své konfrontaci s nadpřirozenem objevují temné stránky vlastní duše. Neméně důležitá je jeho spojitost s podvratnou mocí humoru, kterého využívá buďto skrze grotesku nebo v prvoplánově satirických parodiích soudobých bizarních povídek. V úvodu práce se zabýváme osvětlením nejdůležitějších zásad povídkové tvorby tak, jak je formuloval sám Poe. Další kapitoly jsou rozděleny jak podle vypravěčů tak podle stylistických prvků a poskytují detailní náhled do klíčových aspektů Poeovy povídkové tvorby.
Seznam odborné literatury
Bakhtin, M. M. The Dialogic Imagination: Four Essays. Edited by Michael Holquist. Translated by Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin: University of Texas Press, 2006.
Blair, Walter. “Poe's Conception of Incident and Tone in the Tale”. Modern Philology, Vol. 41, No. 4 (May, 1944), pp. 228-240 jstor. 13 November 2011 <http://www.jstor.org/stable/pdfplus/434508.pdf>.
Booth, Wayne C. The Rhetoric of Fiction, Second Edition. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1983.
Botting, Fred. Gothic. London: Routledge, 1996.
“Brandreth’s Pills the Real Power of Imagination”. Inconsiderate.ca. 20 November 2010 <http://www.inconsiderate.ca/People/Brandreths-Pills-The-Real-Power.html>.
Bryant, John. “Poe’s Ape of UnReason: Humor, Ritual, and Culture”. Nineteenth-Century Literature, Vol. 51, No. 1 (Jun., 1996), pp. 16-52. jstor. 13 November 2011 <http://www.jstor.org/stable/pdfplus/2933839.pdf?acceptTC=true>.
Campbell, Killis. “Contemporary Opinion of Poe”. PMLA, Vol. 36, No. 2 (Jun., 1921), pp. 142-166. jstor. 13 November 2011 <http://www.jstor.org/stable/pdfplus/457317.pdf>.
Carlson, Eric W. Introduction to Poe: a Thematic Reader. Glenview: Scott, Foresman and Company, [Cop. 1948].
Cecil, L. Moffitt. “Poe’s “Arabesque””. Comparative Literature, Vol. 18, No. 1. Winter, 1966), pp. 55-70. jstor. 13 November 2011 <http://www.jstor.org/stable/pdfplus/1769598.pdf>.
Ferguson, Samuel. “The Involuntary Experimentalist”. Blackwood’s Magazine, October 1837, pp. 487-492. angelfire. 13 November <http://www.angelfire.com/me2/artgirl/experimentalist.html>.
Freud, Sigmund. “The Uncanny”. Eastern Michigan University. 13 November 2011 <http://people.emich.edu/acoykenda/uncanny1.htm>.
Galt, John. “The Buried Alive”. Blackwood’s Edinburgh Magazine, Volume X, August-December 1821, pp. 262-264 google books. 13 November 2011 <http://books.google.com/books?id=5iIEeCp_og8C&pg=PA262&output=html>.
Gargano, James W. “The Question of Poe’s Narrators”. College English, Vol. 25, No. 3 (Dec., 1963), pp. 177-181. jstor. 13 November 2011 <http://www.jstor.org/stable/pdfplus/373684.pdf>.
Gargano, James W. “Ligeia”: Dream and Destruction”. College English, Vol. 23, No. 5 (Feb., 1962), pp. 337-342. jstor. 13 November 2011 <http://www.jstor.org/stable/pdfplus/373801.pdf>.
Hammond, J. R. An Edgar Allan Poe Companion: a Guide to the Short Stories, Romances and Essays. Totowa, NJ: Barnes & Noble Books, 1981.
Hayes, Kevin J. The Cambridge Companion to Edgar Allan Poe. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
Hrbata, Zdeněk & Procházka, Martin. Romantismus a romantismy: pojmy, proudy, kontexty. Praha: Karolinum, 2005.
Kayser, Wolfgang. The Grotesque in Art and Literature. Translated by Ulrich Weisstein. Gloucester, Mass.: Indiana University Press, 1986.
Maginn, William. “The Man in the Bell”. Blackwood’s Edinburgh Magazine, Volume X, August-December 1821, pp. 372-375. google books. 13 November 2011 <http://books.google.com/books?id=5iIEeCp_og8C&pg=PA373&output=html>.
Moore, Rayburn S. “The Magazine and the Short Story in the Ante-Bellum Period”. South Atlantic Bulletin, Vol. 38, No. 2 (May, 1973), pp. 44-51. jstor. 13 November 2011 <http://www.jstor.org/stable/pdfplus/3197762.pdf?acceptTC=true>.
Pattee, Fred Lewis. The Development of the American Short Story: An Historical Survey. New York; London: Harper & Brothers Publishers, 1923.
Poe, Edgar Allan. “Review of Hawthorne -Twice-Told Tales”. Graham's Magazine, May 1842, pp. 298-300. The Edgar Allan Poe Society of Baltimore, Inc. 13 April 1998. 13 November 2011 <http://www.eapoe.org/works/criticsm/gm542hn1.htm>.
Poe, Edgar Allan. “Tale-Writing — Nathaniel Hawthorne” (B). Godey's Lady's Book, November 1847, pp. 252-256. The Edgar Allan Poe Society of Baltimore, Inc. 11 March 2000. 13 November 2011 <http://www.eapoe.org/works/criticsm/glb47hn1.htm>.
Poe, Edgar Allan. “The Man That Was Used Up”. Burton’s Gentleman’s Magazine, August 1839, pp. 66. The Edgar Allan Poe Society of Baltimore, Inc. 16 September 2011, 24 November 2011 <http://www.eapoe.org/works/tales/mnusda.htm>.
Pollin, Burton R. “Figs, Bells, Poe, and Horace Smith.” from Poe Newsletter, June 1970, vol. III, no. 1, 3:8-10. The Edgar Allan Poe Society of Baltimore, Inc. 5 July 2009. 20 November 2010 <http://www.eapoe.org/pstudies/ps1960/p1970105.htm>.
Riddel, Joseph N. “The “Crypt” of Edgar Poe”. boundary 2, Vol. 7, No. 3, Revisions of the Anglo-American Tradition: Part 2 (Spring,1979), pp. 117-144. jstor. 13 November 2011 <http://www.jstor.org/stable/pdfplus/303167.pdf?acceptTC=true>.
Rosenheim, Shawn & Rachman Stephen. The American Face of Edgar Allan Poe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995.
Sinclair, David. Edgar Allan Poe. London: Dent & sons, 1977.Stanzel, F.K. Teorie Vyprávění. Praha: Odeon, 1988.
Stewart, Susan. “The Epistemology of the Horror Story”. The Journal of American Folklore, Vol. 95, No. 375 (Jan. - Mar., 1982), pp. 33-50. jstor. 13 November 2011 <http://www.jstor.org/stable/pdfplus/540021.pdf>.
Wilt, Napier. “Poe's Attitude toward His Tales: A New Document”. Modern Philology, Vol. 25, No. 1 (Aug., 1927), pp. 101-105. jstor. 13 November 2011 <http://www.jstor.org/stable/pdfplus/433406.pdf?acceptTC=true>.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK