Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bengálsko v době mughalské vlády
Název práce v češtině: Bengálsko v době mughalské vlády
Název v anglickém jazyce: Bengal under the Mughals
Klíčová slova: Bengálsko, islám, Indie, Mughalská říše
Klíčová slova anglicky: Bengal, Islamism, India, Mughal empire
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2010
Datum zadání: 12.08.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.08.2011
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Práce si klade za cíl podat stručný přehled historie Bengálska v době, kdy bylo součástí muslimské říše Mughalů. Tato práce je rozdělena na tři části. Nejprve je zaměřená na dobu, ve které se obyvatelé Bengálska seznamovali s novým náboženstvím, které pronikalo na Indický subkontinent, s islámem a na způsob, jakým se islám stával součástí místní kultury. Poté líčí Bengálsko jako součást Mughalské říše až do doby, kdy vládu získali Angličané. A na závěr popisuje mughalské kulturní a duchovní dědictví.
Seznam odborné literatury
Krása M.: Indický subkontinent, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980
Boland-Crewe Tare, Lea David (ed.): The Territories and States of India, Europa Publications Limited, 2002
Eaton Richard M.: The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760, Berkeley: University of Kalifornia Press, 1993
Michell G.: The Islamic heritage of Bengal, Paris, UNESCO, 1984
Elliot H.M. (ed. by J.Dowson): The History of India, as Told by Its Own Historians, Vol. V-VIII, Trübner and Co. 1867-77
Johnson Gordon (ed.): The New Cambridge History of India, II . 2 – Bengal: The British Bridgehead Eastern India 1740-1828, Cambridge University Press, 2008
Strnad Jaroslav, Filipský Jan, Holman Jaroslav, Vavroušková Jaroslava: Dějiny Indie, Lidové noviny, 2008, ISBN 978-80-7106-493-0
Richards J.F.: The Mughal Empire, The New Cambridge History of India I.5, Cambridge, 1993
Mukhia H.: The Mughals of India, Blackwell Publishing, 2004, ISBN 978-81-265-1877-7
Encyklopedie zeměpisu, Lidé a země – Asie, Svojtka &Co., 1999, ISBN 80-7237-169-X
http://khutbahbank.org.uk/
http://leccos.com/index.php/clanky/cistija
http://www.vaisnava.cz/clanek.php3?no=173
http://www.banglapedia.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Architecture_of_Bengal#Mughal_tombs
http://www.archinet.cz/index.php?mode=article&art=19375&sec=10029&lang=cz
http://mysyed.com/bangladesh/Kusumba%20Mosque.htm
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK