Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rizikové faktory aterosklerózy a jejich možné farmakologické ovlivnění u pacientů s ischemickou chorobou tepen a dolních končetin
Název práce v češtině: Rizikové faktory aterosklerózy a jejich možné farmakologické ovlivnění u
pacientů s ischemickou chorobou tepen a dolních končetin
Název v anglickém jazyce: Risk factors for atherosclerosis and its potential pharmacological effects
in patients with coronary artery disease and lower limb
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: II.interní klinika (14-320)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.09.2001
Datum zadání: 03.09.2001
Datum a čas obhajoby: 11.04.2007 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.04.2007
Oponenti: prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
  prof. MUDr. Jaroslav Šimon, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK