Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nácvik sebeobslužných dovedností u dětí s autismem předškolního věku
Název práce v češtině: Nácvik sebeobslužných dovedností u dětí s autismem předškolního věku
Název v anglickém jazyce: Selfhelp skills training for children with autism in pre-school age
Klíčová slova: Autismus, předškolní věk, nácvik sebeobslužných dovedností
Klíčová slova anglicky: Autism, preschool age, self-help skills training
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2010
Datum zadání: 16.11.2010
Datum a čas obhajoby: 08.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK