Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití synergické reflexní terapie v logopedii
Název práce v češtině: Využití synergické reflexní terapie v logopedii
Název v anglickém jazyce: Using of synergetic reflex therapy in speech therapy
Klíčová slova: Synergická reflexní terapie, logopedie, poranění mozku, mozková příhoda, dětská mozková obrna
Klíčová slova anglicky: Synergetic reflex therapy, speech therapy, brain injury, brain attack, cerebral palsy
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lucie Durdilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2010
Datum zadání: 16.11.2010
Datum a čas obhajoby: 08.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK