Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití sociálních médií v neziskovém sektoru v České republice
Název práce v češtině: Využití sociálních médií v neziskovém sektoru v České republice
Název v anglickém jazyce: Usage of social media in nonprofit organizations in the Czech republic
Klíčová slova: sociální média, sociální sítě, neziskový sektor, komunikace, Facebook, FF UK
Klíčová slova anglicky: social media, social networks, nonprofit organizations, communication, Facebook, the Faculty of Arts of Charles University
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2010
Datum zadání: 07.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 19.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Petra Zia Sluková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je zmapovat a popsat způsoby využití sociálních médií zejména pro komunikační, fundraisingové a propagační aktivity neziskových organizací a zhodnotit jejich využití v českém prostředí.
1. Úvod
2. Charakteristika (ne)vhodných nástrojů a mechanismů sociálních médií pro komunikaci, fundraising a propagaci
3. Využití nástrojů sociálních médii v neziskovém sektoru
4. Návrhy, doporučení a možnosti využití nástrojů sociálních médií v neziskovém sektoru
5. Závěr
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
FINE, Allison. Momentum : igniting social change in the connected age. San Francisco : Jossey-Bass, c2006. xix, 220 s. ISBN 978-0-787-98444-1.
HART, Theodore R; GREENFIELD, James M.; HAJI, Sheeraz D. People to People fundraising: social networking and web 2.0 for charities. Hoboken (N.J.) : Wiley, 2007. 288 s. ISBN 978-0-470-12077-4.
KANTER, Beth. Beth's Blog: How Nonprofit Organizations Can Use Social Media to Power Social Networks for Change [online]. 2003 [cit. 2010-10-20]. Dostupné z WWW: <http://beth.typepad.com/>.
SIMKOVÁ, E. Management a marketing v praxi neziskových organizací. 3. upravené vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. ISBN 978-80-7041-083-7.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK