Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tadeusz Kantor a Divadlo smrti
Název práce v češtině: Tadeusz Kantor a Divadlo smrti
Název v anglickém jazyce: Tadeusz Kantor and The Theatre of Death
Klíčová slova: Tadeusz Kantor – Divadlo smrti – Mrtvá třída – Wielopole, Wielopole – Cricot 2 – manekýn – ready-made - bioobjekt - polská avantgarda - antiiluzivní divadlo
Klíčová slova anglicky: Tadeusz Kantor – The Theatre od Death – The Dead Class – Wielopole, Wielopole – Cricot 2 – mannequin – ready-mady – boiobject – Polish avant-garde – anti-illusive theatre
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Jiřík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.11.2010
Datum zadání: 06.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.08.2011
Datum a čas obhajoby: 13.09.2011 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka se ve své práci bude zabývat posledním tvůrčím obdobím Tadeusze Kantora - Divadlem smrti. Toto období bude zkoumáno na základě inscenací Wielopole, Wielopole (1980) a Mrtvá třída (1975). Diplomantka provede analýzu uvedených inscenací a to se zřetelem na práci s jevištním prostorem a herectvím.
Během práce bude diplomantka používat především cizojazyčnou, tj. ne-polskou odbornou literaturu a videozáznamy obou inscenací.
Seznam odborné literatury
Použité zdroje

Seznam knih

FISCHER-LICHTE, Erika. Dejiny drámy. Přeložil Adam Bžoch. Vyd. 1. Bratislava : Divadelný ústav, 2003. 521 s. ISBN 80-88987-47-4.
HYVNAR, Jan. Herec v moderním divadle. Vyd. 1. Praha : Pražská scéna, 2000. 291 s. ISBN 80-86102-07-6.
JURKOWSKI, Henryk. Magie loutky : Skici z teorie loutkového divadla. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Studia Ypsilon, 1997. 287 s. ISBN 80-902482-0-9.
KANTOR, Tadeusz. A Journey Through Other Spaces : Essays and Manifestos, 1944-1990. Editoval a přeložil Michal Kobialka. Berkeley, Los Angeles (California) : The Regents of the University of California, 1993. 430 s. ANSI: Z39.48-1948.
KANTOR, Tadeusz. CRICOT 2 theatre 1955-1988. Edited by Teresa Bazarnik. Cracow : Centre of Cricot 2 Theatre, 1989.
KANTOR, Tadeusz. Wielopole, Wielopole. Vyd. 1. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1984. 147 s. ISBN 83-08-00855-0.
LEHMANN, Hans-Thies. Postdramatické divadlo. Bratislava : Divadelní ústav, 2007. 365 s. ISBN 978-80-88987-81-9.
PILÁTOVÁ, Jana. Hnízdo Grotowského : Na prahu divadelní antropologie. Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2009. 581 s. ISBN 978-80-7008-239-3.
PŁEŚNIAROWICZ, Krysztof. The Dead Memory Machine : Tadeusz Kantor's Theatre of Death. Přeložil William Brand. Kraków : Cricoteka, 1994. 192 s. ISBN 83-901862-2-5.
PŁEŚNIAROWICZ, Krysztof. Kantor : Artysta końca wieku. Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997. Teatr miłości i śmierci, s. 348. ISBN 83-70-23-623-5.
ROUBAL, Jan. Kontext(y) II. : Litteraria theatralia cinematographica. Vyd. 1. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. Hledání jména (K problematice televizních převodů divadelní inscenace), s. 151-162. ISBN 80-244-0203-3.
SCHULZ, Bruno. Republika snů. Přeložili Otakar Bartoš, Erich Sojka, Vlasta Dvořáčková, Iveta Mikešová. Vyd. 1. Praha : Odeon, 1988. 449 s. ISBN 01-074-88.
UDALSKA, Eleonora. Kontext(y) I. : Litteraria theatralia cinematographica. Vyd. 1. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 1999. Úvahy o filmové dokumentaci divadla, s. 133-136. ISBN 80-244- 0057 X.

Seznam časopisů

BABLET, Denis. „The Mask“ a nadloutka. Přeložil Vladimír Jindra. Loutkář. 1993, č. 12, s. 270-274. ISSN 1211-4065.
BANU, Georgers. Závěť a láska : Rozhovor Georgese Banu s Tadeuszem Kantorem. Přeložil Petr Himmel. Svět a divadlo. 1992, č. 9-10, s. 73. ISSN 0862-7258.
BARANOWA, Anna. Krakovská skupina : avantgarda a tradice. Přeložil Josef Mlejnek. Svět a divadlo. 1992, č. 9-10, s. 81-87. ISSN 0862-7258.
BOROWSKI, Wiesław. Tadeusz Kantor : čas cesty. Přeložila Jana Pilátová. Svět a divadlo. 1992, č. 9-10, s. 79-80. ISSN 0862-7258.
CÍSAŘ, Jan. Panteatralismus a divadelní imperialismus. Loutkář. 1993, č. 9, s. 195-197. ISSN 1211-4065.
CRAIG, Edward Gordon. Herec a nadloutka 1.. Přeložila Eva Poskočilová. Loutkář. 1993, č. 10, s. 246-247. ISSN 1211-4065.
CRAIG, Edward Gordon. Herec a nadloutka 2.. Přeložila Eva Poskočilová. Loutkář. 1993, č. 11, s. 242-244. ISSN 1211-4065.
CRAIG, Edward Gordon. Herec a nadloutka 3.. Přeložila Eva Poskočilová. Loutkář. 1993, č. 12, s. 266-271. ISSN 1211-4065.
Divadlo života a smrti Tadeusze Kantora. Scéna. 1991, roč. 16, č. 2, s. 7. ISSN 0139-5386.
DWORAKOWSKA, Zofia. Zofia Dworakowska - Jsou jiní : (Tadeusz Kantor, Mercin Jaruszkiewicz, Piotr Tomaszuk). Přeložil Jan Jiřík. Loutkář. 2009, roč. 59, č. 5, s. 203-205. ISSN 1211-4065.
EFFENBERGER, Julius. Nehynoucí Tadeusz Kantor. Literární noviny. 1991, 31/2, ISSN 1210-0021.
FISCHER, Eileen. The Dead Class. The Drama Review: TDR. 1979, vol. 31, no. 3, s. 417-418. Dostupný také z WWW: <http://www.jstor.org/stable/3219351>. ISSN 1531-4715.
Já reálný. Svět a divadlo. 1991, roč. 2, č. 1, s. 48-49. ISSN 0862-7258.
JŮNA, Jaroslav. Tadeusz Kantor. Svět a divadlo. 1992, č. 9-10, s. 62-64. ISSN 0862-7258.
KANTOR, Tadeusz. Divadlo smrti. Přeložil Jaroslav Jůna. Loutkář. 1993, č. 11, s. 245. ISSN 1211-4065.
KIEBUZINSKA, Christine. Theatre Journal. 1993, vol. 45, no. 1, s. 130-131. Dostupný také z WWW: <http://www.jstor.org/stable/3208602>. ISSN 1527-2109.
KŁOSSOWICZ, Jan. Scenariusz przedstawienia, postzapis. Dialog. 1977, č. 2, s. 119-134. ISSN 0163-3732.
KŁOSSOWICZ, Jan. Tadeusz Kantor's Journey. Přeložil Michal Kobialka, Editoval Richard Schechner. The Drama Review: TDR. 1986, vol. 30, no. 3, s. 98-113. Dostupný také z WWW: <http://www.jstor.org/stable/1145753>. ISSN 1531-4715.
KOČÍ, Julie. Giséle Vienne. Taneční zóna. 2009, roč. 13, č. zima, s. 12-18. ISSN 1213-3450.
KÖNIGSMARK, Václav. O Craigovi v souvislostech časových i nadčasových. Loutkář. 1993, č. 10, s. 248. ISSN 1211-4065.
KOWSAR, Mohammad. Theatre Journal. 1982, vol. 34, no. 1, s. 109-110. Dostupný také z WWW: <http://www.jstor.org/stable/3207280>. ISSN 1527-2109.
KRAKOWSKI, Piotr. Divadlo Tadeusze Kantora. Přeložila Irena Lexová. Svět a divadlo. 1992, č. 9-10, s. 65-69. ISSN 0862-7258.
KRAKOWSKI, Piotr. Divadlo Tadeusze Kantora. Přeložila Irena Lexová. Svět a divadlo. 1992, č. 9-10, s. 65-69. ISSN 0862-7258.
Le Theatre en Pologne /rozhovor/. Film a divadlo. 1980. roč. 17. č. 12. s. 34.
MACHALICKÝ, Jiří. Svobodné umění z časů nesvobody. Lidové noviny. 2003, roč. 16, č. 106, s. 22. ISSN 0862-5921.
MAKONJ, Karel. Spíše o manekýnech než o manekýnách. Loutkář. 2003, 5, s. 203. ISSN 1211-4065.
Mezi divadlem a výtvarným uměním. Československý loutkář. 1990, roč. 40, č. 2, s. 28. ISSN 0323-1178.
MUNDER, Heike. Tadeusz Kantor : The Big Demiurge. Flash Art. 2010, vol. 18, no. 275, s. 74-77. ISSN 0394-1493.
Nenazval tmu nocí. Svět a divadlo. 1995, roč. 6, č. 6, s. 104-117. ISSN 0862-7258.
Od divadla moderny k postmoderně : Lence Jungmannové s nadějí v její procitnutí. Divadelní revue. 2000, roč. 11, č. 2, s. 3-10. ISSN 0862-5409.
PILÁTOVÁ, Jana. Zemřelá třída. Svět a divadlo. 1992, č. 9-10, s. 70-72. ISSN 0862-7258.
Pod širákem rozhlasu : útržky rukopisu III.. Divadelní noviny. 2002, roč. 11, č. 16, s. 16. ISSN 1210-471X.
Přehled tisku. Světové divadlo. 1979, č. 9, s. 57-59. ISSN 0139-6633.
PTÁČKOVÁ, Věra. Naše úzkosti. Svět a divadlo. 1992, č. 9-10, s. 74-78. ISSN 0862-7258.
SCHULZ, Bruno. Traktát o manekýnech neboli Druhá kniha genesis. Loutkář. 2003, č. 5, s. 203. ISSN 1211-4065.
Sem tam světovým divadlem : (8.3.1994). Divadelní noviny. 1994, roč. 3, č. 5, s. 8. ISSN 1210-471X.
Středoevropan Tadeusz Kantor. Divadelní noviny. 1992, roč. 1, č. 1, s. 8. ISSN 1210-471X.
Světové divadlo. Tovstonogov - Brook - Kantor - Tolstoj - Shakespeare - Witkiewicz. Redaktor Luboš Bartošek, Blanka Calábková . Praha : Divadelní ústav, 1979. 205 s.
ZAVADILOVÁ, Hana. Před mýma očima minulost vstala z hrobu a šklebila se na mě smrt!. Divadelní noviny. 2011, roč. 20, č. 7, s. 12-13. ISSN 1210-471X.

Webové stránky

CRICOTEKA - Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora [online]. c2005 [cit. 2011-06-20]. Cricoteka.pl. Dostupné z WWW: <http://www.cricoteka.pl/pl/index.php>

Audiovizuální záznamy

WAJDA, Andrzej. Umarła klasa [The Dead Class]. TVP, 1976, 75'
LILENSTEIN, Nat. Umarła klasa [The Dead Class]. La Sept, Paris 1989, 92'
BABLET, Jacquie, BABLET, Denis. Umarła klasa [The Dead Class]. L’Equipe „Théâtre et moyens audiovisuels” du Groupe de recherches théâtrales et musicologiques du CNRS, Prato 1980, 89’
SAPIJA, Andrzej. Wielopole, Wielopole. W.F.O. Łódź 1984, 70'
ZAJĄCZKOWSKI, Stanisław. Wielopole, Wielopole. OTV Kraków 1983, 70'
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK