Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozpočet Evropské unie a vliv na českou rozpočtovou politiku
Název práce v češtině: Rozpočet Evropské unie a vliv na českou rozpočtovou politiku
Název v anglickém jazyce: The budget of EU and influance on czech budgetary policy
Klíčová slova: Rozpočet Evropské Unie, Příjmy EU, Výdaje EU, Vztah České republiky a EU, Dálniční a silniční infrastruktura
Klíčová slova anglicky: Budget of European Union, Revenues of EU, Expenditures of EU, Relationship between Czech Republic and EU, Motorway and road infrastructure
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Ondřej Schneider, M.Phil., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.11.2010
Datum zadání: 07.06.2011
Datum a čas obhajoby: 14.09.2011 08:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Oponenti: Mgr. Bc. Peter Marko
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK