Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současná grafika a výtvarná výchova na základní škole
Název práce v češtině: Současná grafika a výtvarná výchova na základní škole
Název v anglickém jazyce: Contemporary printmaking and art education
Klíčová slova: současná grafika, tradiční postupy, intermedialita, postmoderna, výtvarná výchova, orientace, grafický projev, výtvarný projekt
Klíčová slova anglicky: contemporary graphic arts, intermediality, post-modernism, Art, orientation, graphic manifestation, art project
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Linda Arbanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.11.2010
Datum zadání: 06.11.2010
Datum a čas obhajoby: 02.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: UK PedF - KVV
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2011
Oponenti: doc. ak. mal. Ivan Špirk
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK