Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Apely v reklamních textech
Název práce v češtině: Apely v reklamních textech
Název v anglickém jazyce: Challenges in Promotional Texts
Klíčová slova: Reklama, apel, persvaze, adresát, recipient, média, komerční sdělení, prodej, nákup,emoce, hodnota, motivace, jazyk, cena, slogan, produkt, cílová skupina, sdělení, klient.
Klíčová slova anglicky: Advertisement,challenge, persuasion, recipient, media, commercial communication, sale, purchase, emotion, value, motivation, language, price, slogan, product, target group, communication, client
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2010
Datum zadání: 29.04.2013
Datum a čas obhajoby: 12.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: Katedra českého jazyka
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2013
Oponenti: PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Apely v reklamních textech

Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat apely v reklamních sděleních. Analyzují se texty tištěných, televizních a internetových reklam. Práce je zaměřena na zkoumání způsobů, jakými reklamy apelují na recipienta a o které společenské hodnoty se při tom opírají. V práci se uplatňuje metoda stylistické a obsahové analýzy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Challenges in Promotional Texts

The goal of this thesis is to provide a comprehensive analysis of challenges in commercial advertisements. It will analyze texts of printed, television, internet advertisements The thesis will examine what approaches are used in marketing campaigns to challenge to the recipient's emotions as well as what social values are used for the challenges to be effective. There search will be based especially on stylistic and content analysis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK