Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Únor 1948 a organizace československého sportu
Název práce v češtině: Únor 1948 a organizace československého sportu
Název v anglickém jazyce: February 1948 and Organisation of Czechoslovak Sport
Klíčová slova: Únor 1948, sport, Československá obec sokolská, všesokolský slet, spartakiáda, DUKLA, ATK, ÚDA, Antonín Hřebík, E.Beneš, K. Gottwald, Svazarm
Klíčová slova anglicky: February 1948, sport, Czechoslovak Sokol, Sokol festival, spartakiad, DUKLA, ATK, ÚDA, Antonín Hřebík, E.Beneš, K. Gottwald, Svazarm
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2010
Datum zadání: 11.11.2010
Datum a čas obhajoby: 11.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce Únor 1948 a organizace československého sportu se zaobírá situací sjednocovaní v československém sportu v letech 1945 – 1957. V průběhu těchto let prošla Československá republika bouřlivým politickým vývojem, který se promítnul i do situace v československé tělovýchově a sportu. Velkým mezníkem byl rok 1952 kdy došlo k zániku největší sportovní organizace Československé obce sokolské a tím došlo k likvidaci organizace, která odkazovala na prvorepublikou demokracii, která byla v nelibosti nových politických vůdců Československa. Celý proces sjednocování tělovýchovy a sportu je zakončen rokem 1957, kdy vzniká Československý svaz tělesné výchovy a sportu, který existoval ještě do nedávné doby.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Work in February 1948 and the organization of the Czechoslovak sport unification with the situation in the Czechoslovak sport in 1945 -, 1957. During these years, the Czechoslovak Republic tumultuous political developments, which has translated well to the situation in Czechoslovakia physical education and sport. A major milestone occurred in 1952 when the death largest sports organization of the Czechoslovak Sokol and lead to the liquidation of the Organization, which referred to prvorepublikou democracy, which was in disfavor of the new political leaders of Czechoslovakia. The whole process of unification of Sport is finished in 1957, the establishment of the Czechoslovak Union of Physical Education and Sport, which had existed until recently.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK