Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Avaskulární nekróza u dospělých
Název práce v češtině: Avaskulární nekróza u dospělých
Název v anglickém jazyce: Avascular necrosis by adults
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika zobrazovacích metod (14-440)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2006
Datum zadání: 01.09.2006
Datum a čas obhajoby: 25.11.2008 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2008
Datum proběhlé obhajoby: 25.11.2008
Oponenti: doc. MUDr. Jan Šprindrich, CSc.
  doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK