Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Determinants of FDI in Sub-Saharan Africa
Název práce v češtině: Determinanty přímých zahraničních investic v zemích Subsaharské Afriky
Název v anglickém jazyce: Determinants of FDI in Sub-Saharan Africa
Klíčová slova: přímé zahraniční investice, nerostné suroviny, Subsaharská Afrika
Klíčová slova anglicky: foreign direct investment, natural resources, Sub-Saharan Africa
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2010
Datum zadání: 04.03.2011
Datum a čas obhajoby: 13.06.2011 09:30
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2011
Oponenti: PhDr. Mgr. Ivona Hrušová
 
 
 
Seznam odborné literatury
Addison T., Heshmati A. (2003): The New Global Determinants of FDI Flows to Developing Countries
Alfaro L., Chanda A., Kalemli-Ozcan S., Sayek S. (2000): FDI and Economic Growth: The Role of Local Financial Markets
Asiedu E. (2004): Policy Reform and Foreign Direct Investment in Africa: Absolute Progress but Relative Decline
Asiedu E. (2002): On the Determinants of FDI to Developing Countries: Is Africa Different?
Asiedu E. (2006): Foreign Direct Investment in Africa: The Role of Natural Resources, Market Size, Government Policy, Institutions and Political Stability
Basu A., Srinivasan K. (2002): Foreign Direct Investment in Africa – Some Case Studies
Blomström M., Persson H. (2002): Foreign Investment and Spillover Efficiency in an Underdeveloped Economy: Evidence from the Mexican manufacturing industry
Blomström M. (1986): Foreign Investment and Productive Efficiency: the Case of Mexico
Borensztein E., De Gregorio J. (1998): How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?
Chakrabarti A. (2001): The Determinants of Foreign Direct Investment: Sensitivity Analyses of Cross- Country Regressions
Collier P. (2007): The Bottom Billion
Dunning J.H. (1980): Towards an Eclectic Theory of International Production: Some Empirical Tests
Durham J.B.J. (2004): Absorptive Capacity and the Effects of Foreign Direct Investment and Equity Foreign Portfolio Investment on Economic Growth
Ezeoha A. E., Cattaneo N. (2011): FDI Flows to Sub-Saharan Africa: The Impact of Finance, Institution and Natural Resource Endowment
de Gregorio J. (2003): The Role of Foreign Direct Investment and Natural Resources in Economic Development
Griffin K. (2009): Foreign Capital, Domestic Savings and Economic Development
Hymer S.H. (1955): The International Operations of International Firms, a Study of Direct Foreign Investment
Kahai S.K. (2001): Traditional and Non-Traditional Determinants of Foreign Direct investment in Developing Countries
Krugman P.R. , Obstfeld M. (2009): International Economics: Theory and Policy (8th ed.)
Lahiri S., Ono Y. (2008): An Oligopolistic Heckscher-Ohlin Model of Foreign Direct Investment
Lemi A., Asefa S. (2003): Foreign Direct Investment and Uncertainty: Evidence from Africa
Lucas R.E. (1990): Why does not Capital Flow from Rich to Poor Countries?
de Mello L.R. (1997): Foreign Direct Investment in Developing Countries and Growth: A Selective Survey
Morisset J. (2000): Foreign Direct Investment to Africa: Policies also Matter
Nonnenberg and Mendonca (2004): The Determinants of FDI in Developing Countries, IPEA Working paper
Noorbakhsh F., Paloni A., Youssef A. (2001): Human Capital and FDI Inflows to Developing Countries: New Empirical Evidence
Nunes L.C., Oscategui J., Peschiera J.(2006): Determinants of FDI in Latin America
Nunnenkamp P. (2002): Determinants of FDI in Developing Countries: Has Globalization Changed the Rules of the Game?
OECD (2002): The Economics of International Investment Incentives
Onyeiwu S., Shrestha H. (2004): Determinants of FDI in Africa
Pfeffermann G.P., Madarassy A. (1992): Trends in Private Investment in Developing Countries
Pravakar S. (2006): Foreign Direct Investment in Africa in South Asia: Policy, Trends, Impact and Determinants
Quéré A.B., Coupet M., Mayer T.(2005): Institutional Determinants of Foreign Direct Investment
Reichert U., Weinhold D. (2001): Causality Tests for Cross-Country Panels: a New Look at FDI and Economic Growth in Developing Countries
Root F.R., Ahmed A.A. (1979): Empirical Determinants of Manufacturing Direct Foreign Investment in Developing Countries
Sahoo P. (2006): Foreign Direct Investment in South Asia: Policy, Trends, Impact and Determinants
Schneider F., Frey B.F (1985): Economic and Political Determinants of Foreign Direct Investment
Sethi D., Guisinger S.E., Phelan S.E., Berge D.M (2003): Trends in Foreign Direct Investment Flows: a Theoretical and Empirical Analysis
Tsai P.L. (1994): Determinants of Foreign Direct Investment and Its Impact on Economic Growth
Tong, Hu (2003): Do Domestic Firms Benefit from FDI? – Initial Evidence from Chinese Manufacturing
UNCTAD (2000): Tax Incentives and Foreign Direct Investment
UNCTAD (2009, 2008, 2006, 2003): World Investment Report
Vernon R. (1966): International Investment and International Trade in the Product Cycle
Walsh J.P., Yu J., (2010): Determinants of Foreign Direct Investment: A Sectoral and Institutional Approach
World Bank (2007): Angola Investment Climate Assessment
World Bank (2010): World Development Indicators
UNCTAD (1999): Foreign Direct Investment in Africa: Performance and Potential
UNCTAD (2008): World Investment Directory – Africa
Zhang K.H., Markusen J.R. (1999): Vertical Multinationals and Host-Country Characteristics
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK