Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problémy vzťahov medzi Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev a Ústavnym súdom Českej republiky a Ústavnym súdom Slovenskej republiky
Název práce v jazyce práce (slovenština): Problémy vzťahov medzi Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev
a Ústavnym súdom Českej republiky a Ústavnym súdom Slovenskej republiky
Název práce v češtině: Problémy vztahů mezi Soudním dvorem Evropských společenství
a Ústavním soudem České republiky a Ústavním soudem Slovenské republiky
Název v anglickém jazyce: The issues of the relationship between the Court of Justice
of the European Community and the Constitutional Court of the Czech Republic
and the Constitutional Court of the Slovak Republic
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra evropského práva (22-KEP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.03.2004
Datum zadání: 26.03.2004
Datum a čas obhajoby: 02.12.2010 12:00
Místo konání obhajoby: PF UK, č. 412/4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2009
Datum proběhlé obhajoby: 02.12.2010
Oponenti: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
  prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK