Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití nádorových markerů v pooperační prognóze nemalobuněčného karcinomu plic
Název práce v češtině: Využití nádorových markerů v pooperační prognóze nemalobuněčného karcinomu plic
Název v anglickém jazyce: USE OF TUMOR MARKERS IN POSTOPERATIVE PROGNOSIS OF NON-SMALL-CELL LUNG CANCER
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Chirurgická klinika (14-400)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jiří Klečka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2004
Datum zadání: 01.09.2004
Datum a čas obhajoby: 05.03.2009 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 05.03.2009
Oponenti: prof. MUDr. Jan Schützner, CSc.
  Svetozár Haruštiak
  prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK