Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Determinants of housing prices in Central and Eastern Europe
Název práce v češtině: Determinants of housing prices in Central and Eastern Europe
Název v anglickém jazyce: Determinants of housing prices in Central and Eastern Europe
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2010
Datum zadání: 02.03.2011
Datum a čas obhajoby: 13.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2011
Oponenti: doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK