Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava enantiomerně čistých cyklických sloučenin za využití organokatalýzy
Název práce v češtině: Příprava enantiomerně čistých cyklických sloučenin za využití organokatalýzy
Název v anglickém jazyce: Preparation of enantiomerically pure cyclic compounds via organocatalytic concept
Klíčová slova: Organokatalýza, domino reakce, asymetrická syntéza, cyklopentany.
Klíčová slova anglicky: Organocatalysis, domino reaction, asymmetric synthesis, cyclopentanes.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2010
Datum zadání: 05.11.2010
Datum a čas obhajoby: 20.03.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.12.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:05.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 20.03.2015
Oponenti: prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
  prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
Syntéza
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Synthesis
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK