Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Norimberský proces očima československého delegáta Bohuslava Ečera
Název práce v češtině: Norimberský proces očima československého delegáta Bohuslava Ečera
Název v anglickém jazyce: Nuremberg trial in the point of view the czechoslowak Representative Bohuslav Ečer
Klíčová slova: Bohuslav Ečer, válečné zločiny, norimberské procesy, mezinárodní trestní právo, mezinárodní vojenský tribunál
Klíčová slova anglicky: Bohuslav Ečer, war crimes, nuremberg trials, international criminal law, international military tribune
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lubor Václavů
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2010
Datum zadání: 11.06.2012
Datum a čas obhajoby: 06.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK