Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příslušníci RAF z Mělnicka v období druhé světové války
Název práce v češtině: Příslušníci RAF z Mělnicka v období druhé světové války
Název v anglickém jazyce: RAF members from Melnik region
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lubor Václavů
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2010
Datum zadání: 11.06.2012
Datum a čas obhajoby: 06.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Robert Skopek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK